Overdag: 10:00 - 18:30

Privacy

Het Musée des Maisons Comtoises heeft aandacht voor uw privacy en houdt zich aan de Franse wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), de Europese referentietekst voor de bescherming van persoonsgegevens.
In de onderstaande tekst willen wij u informeren over de verwerking van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Telkens wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Onze database dient om u te informeren over de activiteiten van het Musée des Maisons Comtoises en blijft vertrouwelijk. De inhoud streeft geen enkel ander doel na, noch van commerciële, noch van andere aard. Uw gegevens zullen nooit worden overgedragen, uitgewisseld of doorverkocht.

1. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen via verschillende kanalen worden verzameld.

1.1. Via uw directe tussenpersoon:

 • wanneer u gegevens invoert en ons toestuurt via onze formulieren;
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

1.2. Door simpelweg onze website te raadplegen:

 • technische gegevens worden verzameld door onze host voor de load balancing van het hosting platform;
 • gegevens worden verzameld door het publieksmeetinstrument Google Analytics.

2. Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten, kunnen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens vragen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeurtaal.

Wij verzamelen ook :

 • informatie over uw gebruik van onze diensten en websites;
 • informatie over uw voorkeuren: de evenementen die u leuk vindt, de activiteiten waarover u meer te weten komt, en uw interesses.

3. Hoe en voor welk doel gebruiken wij de verzamelde informatie?

De informatie die wij verzamelen wordt gebruikt :

 • om de dienst of informatie te kunnen verkrijgen die u nodig hebt;
 • om fraude en andere overtredingen van de wet op te sporen;
 • om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

4. Welke keuzes hebt u over hoe wij uw informatie gebruiken?

Wanneer u plaatsen reserveert voor een activiteit, vragen wij uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden.

Indien u de door u gegeven toestemming wenst in te trekken, kunt u contact met ons opnemen. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

5. Delen wij uw gegevens met derden?

Wij maken geen persoonsgegevens bekend aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke vereisten op verzoek van overheidsinstanties.

6. Wat is ons cookiebeleid en hoe kunt u de instellingen wijzigen?

De website van het Musée des Maisons Comtoises maakt gebruik van cookies. Dit is een tekstbestand met een beperkte hoeveelheid gegevens, dat wordt gedownload naar het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en dat dus wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Webbakens of soortgelijke bestanden kunnen dezelfde functie vervullen.

Wij gebruiken twee soorten cookies, bijvoorbeeld :

 • om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken;
 • om de prestaties van onze website te monitoren.

Indien u niet alle cookies wenst toe te staan, kunt u uw browserinstellingen wijzigen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het "Help"-menu van uw internetbrowser.
Als u de instellingen wijzigt en cookies blokkeert, zullen sommige functies van onze website niet langer voor u beschikbaar zijn en is het mogelijk dat u onze website niet optimaal kunt gebruiken.

7. Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

De hosting servers van de website bevinden zich uitsluitend binnen de Europese Unie.

Alle pagina's zijn in beveiligde modus met HTTPS, TLS 1.2 / RSA. Dit is een beveiligingsprotocol dat de inhoud van uitwisselingen tussen de browser en de databaseservers versleutelt. Zo wordt voorkomen dat de via de formulieren ingevoerde en verzonden persoonsgegevens tijdens het vervoer gemakkelijk door derden kunnen worden gelezen.
In de informatica is echter geen enkele beveiligde datatransmissie of -opslag onfeilbaar. Bijgevolg kunnen wij niet instaan voor de onfeilbare veiligheid van de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen op de hosting servers.

8. Wat moet u doen als u vragen en/of klachten hebt? Wat moet u doen als u uw gegevens wilt wijzigen of bijwerken?

Heeft u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of uw privacy, of wilt u een kopie van de gegevens die wij over u bewaren? Wilt u de informatie die u ons hebt verstrekt, wijzigen, corrigeren of bijwerken? Wilt u uw toestemming intrekken? 

In dat geval kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of per post:
Musée des maisons comtoises
Rue du musée
25360 Nancray

Het museum zal dit privacybeleid in bepaalde gevallen aanpassen, naar aanleiding van wijzigingen in de dienstverlening, feedback van het publiek of wijzigingen in de privacywetgeving.