Overdag: 10:00 - 18:30

De voordelen

Partner worden van het Musée des Maisons Comtoises betekent de waarden van uw bedrijf ontwikkelen door u te associëren met een culturele instelling die zich inzet voor milieubescherming en sociale gelijkheid. U neemt ook deel aan de plaatselijke ontwikkeling, waardoor alle vormen van aantrekkelijkheid van een gebied worden versterkt.

Imago winst, belastingvermindering

Een onderneming die een project sponsort, in geld of in natura, kan 60% van het bedrag van de sponsoring rechtstreeks aftrekken van haar vennootschapsbelasting (met een mogelijke overdrachtsperiode van 5 jaar). Bovendien heeft de schenker recht op een materiële beloning ten belope van 25% van de schenking, die hij naar eigen goeddunken kan gebruiken in het kader van de voordelen die het museum biedt (organisatie van evenementen, toegangskaart, zichtbaarheid in de communicatiemedia...).
De werkelijke kosten van uw bijdrage bedragen dus 15% van het oorspronkelijke bedrag.


Neem contact op met

Virginie Duède-Fernandez
virginieduede@maisons-comtoises.org
Tel : 03 81 55 29 77