Openingstijden : 10.00 - 18.00

Wetenschappelijk en cultureel project

Een society museum voor de 21e eeuw

Het Musée de plein air des Maisons comtoises, een atypische locatie als er ooit een was, is al vele jaren een vernieuwend, inventief en soms zelfs baanbrekend museum op cultureel en museaal gebied.

Dankzij deze innovatieve geest heeft het museum de moeilijke periode doorstaan die veel etnografische musea aan het begin van de 21e eeuw doormaken. Het is een tijd van begeleiden van de maatschappij in haar evolutie. Een noodzakelijke evolutie die een museum van de samenleving in staat stelt om gelijke tred te houden met zijn tijdgenoten.

Ver van het vaste beeld van een inmiddels verdwenen plattelandssamenleving wil het Musée des Maisons Comtoises juist de grote vraagstukken van onze huidige samenleving, zoals huisvesting, voeding en samenleven, in vraag stellen. Aan de hand van weliswaar oude gebouwen en voorwerpen onderzoekt het museum onze huidige levensstijl en ons begrip van de omgeving waarin wij leven. Hoe kunnen we in onze levensbehoeften voorzien met respect voor het milieu en alle levende wezens, en onze hulpbronnen beheren?

luchtfoto van het museum

Leven en wonen met plaatselijke hulpbronnen, het nieuwe credo van het museum, betekent de bodem, de biodiversiteit en het klimaat van een plaats begrijpen zonder eraan te willen ontsnappen, maar er in harmonie mee te leven. Het betekent ook gebruik maken van de materiële en intellectuele hulpbronnen van een regio. In dit opzicht heeft het Musée des Maisons Comtoises de plicht een voorbeeldfunctie te vervullen, als het ware uit respect voor de bewoners van zijn huizen die deze levensfilosofie zo goed hebben toegepast, maar ook voor toekomstige generaties die niet anders kunnen dan deze op hun beurt over te nemen. Alleen nemen wat we nodig hebben, en het beste halen uit wat er al is, dat zijn de wegen die we moeten overwegen.

Om al deze redenen heeft het Musée des Maisons Comtoises twee jaar lang, tussen 2018 en 2020, gewerkt aan een nieuw Wetenschappelijk en Cultureel Project (SCP). Het PSC is een echte routekaart voor het hele museumteam en stelt de rollen van het museum en zijn missies voor de regio en zijn inwoners ter discussie en definieert alle acties die tussen nu en 2027 moeten worden uitgevoerd voor de collecties en de bezoekers van de site.

Welke rol zal het museum in de toekomst spelen?


- Een toegangspoort om de Franche-Comté, haar architectuur, haar mensen, haar milieu, haar knowhow te begrijpen en te ontdekken...
- Een plaats van middelen om de smaak van het zelf doen te herontdekken
- Een plaats om opnieuw in contact te komen met de natuur en het zintuiglijk contact met de natuur te herontdekken
- Een plaats om te experimenteren: experimenteren met en ontdekken van opkomende praktijken of praktijken die weinig bekend zijn bij het grote publiek op het gebied van landbouw en architectuur (permacultuur, biodynamica, ecoconstructie, bouwen met plaatselijke hulpbronnen, enz.)
- Een plaats voor debat: behandeling van maatschappelijke vraagstukken door middel van een multidisciplinaire aanpak (wetenschappelijk, artistiek)
- Een plaats voor samenwerking: voor bewoners, verenigingen, ambachtslieden, kunstenaars, tuinders, enz.
- Een plaats voor het verzamelen en presenteren van het landelijke erfgoed van de Franche-Comté van 1750 tot nu
- Een plaats voor het promoten van lokale knowhow van vroeger tot nu (ambachten, landbouw, architectuur).

Overzicht 3
Gezicht op de boerderij van Bouchoux, Haut-Jura

De hoofdlijnen van het project

Door rekening te houden met drie van de belangrijkste componenten van ons milieu - de fysieke omgeving, de biodiversiteit en de mens - is het wetenschappelijk project van het museum gebaseerd op het volgende principe : leven en wonen met lokale hulpbronnen, en is onderverdeeld in drie gebieden :
1- Huisvesting
2- Voeding
3- Samenleven

Deze drie gebieden zijn niet meer en niet minder dan de uitdrukking van vitale behoeften waaraan ieder mens tracht te voldoen. Het project zal deze drie begrippen behandelen, via de permanente route, zowel via een historische benadering, zoals tot nu toe het geval was, als natuurlijk lokaal, d.w.z. op de schaal van de Franche-Comté. Er is echter ook behoefte aan openstelling voor opkomende praktijken en verschillende geografische gebieden. Deze openstelling zou kunnen plaatsvinden via het programma van tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, workshops en conferenties.

Een tafel tentoonstelling
À Table" tentoonstelling