Openingstijden : 10u - 19u

Juridische informatie

Aanwijzing


www.maisons-comtoises.org Website van het Nancray maisons comtoises museum

Uitgever


Musée des maisons comtoises - Rue du musée - 25360 Nancray Publicatieverantwoordelijke: Virginie DUEDE, Museumdirecteur

Bedrijf en naam

Musée des maisons comtoises: gemengde culturele vereniging

SIRET-nummer

252 508 015 00010

BTW-nummer

FR 35 252508015

Redactionele leiding, sitebeheer en updates


Christelle HUMBERT & Savannah DEMARQUE +33 (0)381 55 20 17

Grafische en technische productie

Ikuzo Agentschap - www.ikuzo.fr

Hosting


De Site wordt gehost door INFOMANIAK NETWORK SA, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias, Zwitserland. Telefoonnummer: +41 (0)22 820 35 55.

Fotocredits


Musée des maisons comtoises AMB Fotobibliotheek

Copyright

Deze hele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische weergaven. Elke reproductie - zelfs gedeeltelijk en ongeacht het formaat of de drager - van de website van Musée des Maisons Comtoises is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve voor privégebruik zonder commerciële bedoelingen.

In dit geval moet de integriteit van de gereproduceerde documenten worden gerespecteerd, d.w.z. dat er geen enkele wijziging of aanpassing mag worden aangebracht. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, zal in elk geval onderworpen zijn aan de verplichting om duidelijk en leesbaar het internetadres van de site van het museum maisons comtoises te vermelden: www.maisons-comtoises.org gevolgd door de vermelding "rights reserved". Het maken van een hyperlink die verwijst naar de internetsite van het museum maisons comtoises is onderworpen aan dezelfde regels. De pagina's van de website van het museum maisons comtoises mogen niet worden ingebed in de pagina's van een andere website.

Reikwijdte van de informatie


De gegevens die online worden gezet op de website van het Musée des Maisons Comtoises hebben geen ander doel dan een zo breed mogelijk publiek te informeren over zijn initiatieven, acties, organisatie en werking. De juistheid ervan wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.
Fouten of weglatingen buiten de wil van het Musée des Maisons Comtoises kunnen echter voorkomen in de pagina's van zijn site. Als u een gebroken link, een weglating of een fout opmerkt, kunt u dit melden viahet contactformulier.

Aansprakelijkheid

Het Musée des Maisons Comtoises kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met name financiële of commerciële schade, verlies van programma's of gegevens) die voortvloeit uit het gebruik van zijn site en het gebruik van de gegevens en informatie die online worden geplaatst.

In het bijzonder wijst het Musée des Maisons Comtoises alle aansprakelijkheid af voor schade die verband houdt met het gebruik van hyperlinks op zijn site en met de raadpleging van de sites waarnaar ze verwijzen. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat het Musée des Maisons Comtoises geen controle heeft over of verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de site die voor zijn gebruik wordt geselecteerd, niet is besmet met virussen, Trojaanse paarden of andere destructieve parasieten.