Overdag: 10:00 - 18:30

Wettelijke informatie

Benaming

www.maisons-comtoises.org
Website van het Musée des Maisons Comtoises de Nancray

Uitgever

Musée des maisons comtoises - Rue du musée - 25360 Nancray
Publicatie Directeur: Virginie DUEDE, directeur van het museum

Bedrijfsnaam en benaming

Musée des maisons comtoises: gemengd cultureel syndicaat

SIRET-nummer

252 508 015 00010

Intracommunautair BTW-nummer

EN 35 252508015

Redactionele animatie, beheer en updates van de site

Christelle HUMBERT
+33 (0)381 55 20 17

Grafische en technische realisatie

Bureau Ikuzo - www.ikuzo.fr

Hosting

De Site wordt gehost door INFOMANIAK NETWORK SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias, Zwitserland.
Telefoonnummer: +41 (0)22 820 35 55.

Foto credits

Musée des maison comtoises
AMB Fotobibliotheek

Auteursrechten - Copyright

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook met betrekking tot downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen.
Elke reproductie - zelfs gedeeltelijk en ongeacht het formaat of de drager - van de website van het Musée des Maisons Comtoises is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve voor privé-gebruik zonder enig commercieel oogmerk. In dit geval moet de integriteit van de gereproduceerde documenten worden gerespecteerd, d.w.z. dat er geen wijzigingen of veranderingen mogen worden aangebracht.
Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, zal in elk geval onderworpen zijn aan de verplichting om de duidelijke en leesbare vermelding van het internetadres van de website van het Musée des Maisons Comtoises te tonen: www.maisons-comtoises.org gevolgd door de vermelding "rechten voorbehouden".
Voor het plaatsen van een hyperlink naar de website van het museum gelden dezelfde regels. De pagina's van de website van het museum Maisons Comtoises mogen niet worden ingebed in de pagina's van een andere website.

Reikwijdte van de informatie

De gegevens die op de website van het Musée des Maisons Comtoises online worden gezet, hebben geen ander doel dan een zo breed mogelijk publiek te informeren over zijn initiatieven, acties, organisatie en werking.
De juistheid ervan wordt periodiek gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt. De pagina's van de site van het Musée des Maisons Comtoises kunnen niettemin fouten of weglatingen bevatten die buiten de controle van het Musée des Maisons Comtoises vallen.
Als u een gebroken link, een omissie of een fout opmerkt, kunt u dit melden via het contactformulier.

Verantwoordelijkheid

Het Musée des Maisons Comtoises kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade (met name financiële of commerciële schade, verlies van programma's of gegevens) die voortvloeit uit het gebruik van zijn site en het gebruik van de online geplaatste gegevens en informatie.
Het Musée des Maisons Comtoises wijst in het bijzonder alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade in verband met het gebruik van de hyperlinks op zijn site en de raadpleging van de sites waarnaar ze verwijzen.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat het Musée des Maisons Comtoises geen enkele controle heeft over of verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van deze sites. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de voor zijn of haar gebruik geselecteerde site niet is besmet met virussen, Trojaanse paarden of andere parasieten van destructieve aard.