Overdag: 10:00 - 18:30

Vrije tijd

Workshops vrije tijd

Voor recreatiecentra

Deze workshops leren kinderen over de natuur en vaardigheden. Workshops voor vrijetijdscentra zijn op reservering beschikbaar op woensdagen en van maandag tot vrijdag tijdens de schoolvakanties in zone A.

Dorp van de hutten
Spelletjes in het huttendorp
Natuurlijke kleurstof
Teken een schaap voor me" workshop

Op de specerijenroute - NIEUW

Doelstellingen: specerijen en hun toepassingen ontdekken
Proces: op basis van een zintuiglijke benadering en een bezoek aan de tuin maken de kinderen een klein specerijenmengsel...
Van 4 tot 12 jaar

Tuinieren

Doelstellingen: de gebaren en werktuigen van de tuinman ontdekken.
Werkwijze : in de educatieve vierkantentuin leren de kinderen graven, schoffelen, harken, zaaien of planten.
Van 6 tot 12 jaar

Kunst en natuur

Doelstellingen: het creatieve vermogen hervinden door gebruik te maken van materialen uit de natuur.
Proces: met bladeren, gras en bloemen bedenken de kinderen een denkbeeldig dier.
Van 4 tot 12 jaar

Insectenhotel

Doelstellingen: bewustmaking van de bescherming van de biodiversiteit
Procedure: de kinderen leren hulpinsecten herkennen en maken schuilplaatsen voor deze insecten die ze in het museum zullen installeren.
Van 6 tot 10 jaar oud

Bijen

Doelstellingen: de rol en het belang van bijen in het milieu begrijpen
Werkwijze: na een bezoek aan de bijenstallen en een inleiding over de bijenteelt, een creatieve activiteit met bijenwas.
Van 6 tot 12 jaar

Teken een schaap voor me

Doelstellingen: een artistieke praktijk aanleren door de dieren in het museum te ontdekken.
Proces: de kinderen maken hun eigen houtskool en gaan de dieren observeren om ze te tekenen.
Van 6 tot 12 jaar

Tuinieren
bijen
Insectenhotel