Overdag: 10:00 - 18:30
Kamishibai

Agenda

2022
15 Okt.
van 9 tot 17 uur

Workshop participatieve wetenschap

In het kader van het Fête de la science 2022 organiseert het Laboratoire ThéMA van de Universiteit van Franche-Comté in samenwerking met het Musée des Maisons Comtoises een participatieve wetenschappelijke workshop over windenergie en het landschap. Zij zal een voorbeeld nemen aan het windmolenparkproject van Nancray dat momenteel wordt ontwikkeld.
De wetenschappelijke workshop heeft drie doelstellingen:
- kort het onderzoek voorstellen dat we in het laboratorium ThéMA uitvoeren en waarmee we de visuele impact van verschillende ontwikkelingen in het landschap kunnen inschatten;
- het idee verzamelen dat de bewoners van het plateau hebben van de mogelijke visuele impact van het windproject in Nancray;
- de deelnemers de resultaten tonen van een digitaal landschapsmodel dat in het laboratorium is ontwikkeld, en hun reacties verzamelen.

Het is dus GEEN openbare raadpleging, noch een animatie die zou worden uitgevoerd namens de promotoren van het project , noch een animatie die zou worden uitgevoerd namens een vereniging van tegenstanders... maar een wetenschappelijke ruimte voor discussie over de visuele impact van windprojecten, rekening houdend met het standpunt van de bewoners.

Gratis en open voor iedereen vanaf 10 jaar
Duur van de workshop: 30 min.
Elke 10 minuten start een nieuwe workshop

Terug